Ngày 11/01/2016 tại văn phòng TCT Hòa Bình Minh khu vực 1 đã thực hiện chương trình bốc thăm may mắn đầu năm 2016 với thành phần tham dự như sau: 1. Ông Nguyễn Trí Long - PTGĐ: Trưởng ban tổ chức 2. Ông Nguyễn Tiến Trung - PGĐ VPKV 1: Đại diện...
Cơ quan soạn thảo vừa trình UB Thường vụ Quốc hội dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt bản mới có nhiều sửa đổi. Theo đó, với ô tô có dung tích xi lanh dưới 2.000 cm3 sẽ không chia thành 3 nhóm, chỉ còn có 2...

Thầy hỏi: “Nếu các trò lên núi chặt cây, vừa vặn trước mắt có hai gốc cây, một gốc cây to, một gốc cây nhỏ, các em sẽ chặt gốc nào?” Câu hỏi vừa ra, tất cả học sinh đều nói: “Tất nhiên là chặt gốc cây to rồi.”